Süt Endüstrisinden Kaynaklanan Çevre Sorunları

Yurdumuzda hayvancılığın gelişmesi, yeni ırklarının ıslahı ile başlamış, iklim şartlarının yeni kültür ırklarının gelişmesine daha müsait olması sonucu, Trakya ve Ege Bölgelerinde hayvancılık daha fazla gelişmiştir Hayvancılığa ...

Dünya Süt Tozu Piyasası Türkiye Süt Tozu Piyasası

Dünya Süt Tozu Dünya Süt Tozu üretim miktarının %4,55 oranında artarak 3.834 bin ton, toplam arzın %5 oranında artarak 4.852 bin ton, toplam kullanımın %5,9 oranında artarak 4.704 bin ton, olması beklenmektedir. Süt Tozu Türkiye, Süt ...