Süt Tozu

Süt tozu Süt TozuSÜT TOZU 

Tam yağlı, kısmen veya tamamen yağı alınmış sütün suyunun uçurulmasıyla elde edilen, süt kuru maddesinin meydana getirdiği beyaz bir toz karışımdır süt tozu. Eskiden sütün 100°C’de buharlaştırılmasıyla elde edilen süt tozu bugün iki metodla yapılmaktadır.

1. Silindir metoduyla süt tozu elde etme, eksenleri birbirine paralel ve aralarında 1-1,5 mm açıklık bulunan ve ters yönde dönen iç kısmından 140°C’lik su buharıyla ısıtılan iki silindir arasına, süt göndermekle süt tozu elde etme metodudur. Bu silindirler dakikada 18-20 devir yapar. Yüzeye yapışan ince süt tabakası kısa zamanda süt tozu halini alır. Bu metodun bir de vakum yapılan şekli vardır.

2. Püskürtme metoduyla süt tozu elde etme, normal süt veya daha iyisi kondanse (yoğunlaştırılmış) süt çok ince tanecikler halinde sıcak hava akımı olan odalara püskürtülür. Nemini kaybeden süt zerrecikleri toz halinde toplanır. Bugün bu esasa dayanan çok çeşitli püskürtme ve püskürtme odası (sprey kurutucular) şekilleri vardır.

Süt tozunun bileşimi, kullanılan süte göre değişir. Süt tozu, elde edildiği sütün yağının en az % 26,5 ve katı maddesinin de en az % 95’ini ihtiva eder. Hiç yağı alınmamış tam süttozunun ortalama bileşiminde % 5 su, % 26-28 yağ, % 37-38 laktoz hidrat, % 24-24,5 protein ve% 5,8 kül bulunur. Süt tozları hafif sarı renktedir. Bisküvi kokusuna benzeyen kokusu vardır. Nem çekici olduğundan, açıkta saklanamaz. Yüksek değerli besin olup, taşınması kolaydır. Gıda sanayiinde ve çocuklar için kullanılır. İyi ambalaj edilmemiş süttozlarının kalitesi hızla düşer. Nem, ışık ve bakır gibi metaller kaliteyi düşüren sebeplerdir.

Bebekler için kültür veya süt asidiyle ekşitilmiş sütten süttozu elde edilir ki, bunun hazmı kolaydır. Bu şekilde yapılmış tam yağlı süttozu yeni doğan çocuğa dahi verilebilir. Yoksa, süt çocuklarına yarı yağlı süt verilir.

Endüstriyel  olarak  üretimde Süt Tozu ise:

  • Tam Yağlı Süt Tozu 25 Kg
  • Yağsız  Süt Tozu 25 Kg
  • Peynir Altı Suyu Tozu  (past veya  pst tozu)
  • %50 Demineralize Peyniraltı Suyu Tozu 25 Kg
  • %70 Demineralize Peyniraltı Suyu Tozu 25 Kg,
  • %80 Demineralize Peyniraltı Suyu Tozu 25 Kg
  • %90 Demineralize Peyniraltı Suyu Tozu 25 Kg
  • Kremalar

şeklinde  üretimde  kullanılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Leave a Comment


7 + 4 =