Dünya Süt Tozu Piyasası Türkiye Süt Tozu Piyasası

Dünya Süt Tozu

Dünya Süt Tozu üretim miktarının %4,55 oranında artarak 3.834 bin ton, toplam arzın %5 oranında
artarak 4.852 bin ton, toplam kullanımın %5,9 oranında artarak 4.704 bin ton, olması beklenmektedir.
Süt Tozu Türkiye,
Süt Tozu
Süt Tozu Üretimi Arttı, Dış Ticareti Azaldı
Süt tozu pastacılıkta, bisküvide, şekerlemelerde ve dondurmada kullanılmaktadır. Bu alandaki işletmelerin çoğu

çiğ süt ve süt tozu da üretmektedir. Süt tozu üretiminin desteklenmesi ile üretimde artış görülmüştür. Süt tozu 
üretimi 2010 yılında bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 72.102 ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz
%16 aratarak 96.448 ton, toplam kullanım %14 artarak 81.657 ton, stoklar ise %28 oranında artarak 14.791 ton
olmuştur.

Türkiye’de süt ürünleri içerisinde en çok ithalatı yapılan ürünler arasında süt tozu yer almaktadır. 2008 yılında
17.926 ton süt tozu ithalatı yapılmakta iken, 2009 yılında süt tozu ithalatı 18.374 tona ulaşmıştır. 2010 yılında
süt tozu üretimindeki %25’lik artışa paralel olarak 2010 yılında süt tozu ithalatı %30 azalarak 12.780 ton
seviyelerine inmiştir. 2011 yılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğine
göre süt tozu ithalatına sınırlama getirilmiş ve önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge
kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkân bulunmaması durumunda
ithalata izin verilmektedir (R.G. 4.03.2011/27864) Süt tozu ithalatı ağırlıklı olarak AB üyesi ülkeler başta olmak
üzere, Ukrayna, ABD, Avustralya, Moldova ve İsviçre’den yapılmaktadır. İthal edilen süt tozu yurt içerisinde
farklı ürünlerin (çikolata, bisküvi vb.) üretiminde kullanıldıktan sonra yurtiçinde kullanılmakla birlikte ihraç
edilmektedir. Türkiye süt tozu ihracatı hala düşük seviyelerde olup %3 oranında azalarak 7.934 ton olarak
gerçekleşmiştir.

Bir önceki yazımız olan Süt Tozu kurutulmuş bir süt ürünüdür ve sağlığa zararlı değildir başlıklı makalemizde peynir altı suyu, peynir altı suyu tozu ve süt tozu hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Comment


8 + = 12