Süt Tozu Üretimi,

Süt Tozu
Toplam Arz, Toplam Kullanım, İthalat Arttı, Stoklar ve İhracatı Düştü,

Dünya süt tozu üretim miktarı 2010 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %3 oranında artmıştır. Süt tozu üretiminin %71’i Çin, Yeni Zelanda ve AB’de yapılmaktadır. 2010 yılında bir önceki yıla göre Arjantin’de %5’lik artışla 220 bin ton, Yeni Zelanda’da %10’luk artışla 850 bin ton, Çin’de ise %2’lik artışla 1.000 bin ton olarak gerçekleşirken, AB’de %4’lük düşüşle 760 bin ton, Avustralya’da %12’lik düşüşle 120 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Avustralya’da süt tozu üretimi, kuraklık yüzünden süt ve süt ürünleri üretiminin azalması nedeniyle sınırlandırılmıştır. Avrupa’da, süt sektörünün içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle düşüşte olan üretim Avrupa Komisyonu’nun tereyağı ve yağsız süt tozu müdahale alımları üretimi arttırma ve canlandırma eğilimindedir (ASÜD,2010).

2010 yılında dünya süt tozu toplam arzı %4, toplam kullanımı %5 oranında artmıştır. 2010 yılında bir önceki yıla göre yurt içi kullanım Çin’de %17 oranında artarak 1.347 bin ton, Avustralya’da %4 oranında artarak 29 bin ton, ABD ise %28 oranında azalarak 26 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Çin’de üretimde görülen artışla birlikte ithalatta %80 oranında artarak 177 bin tondan 320 bin tona yükselmiş, ihracatta ise %70 azalarak 10 bin tondan 3 bin tona gerilemiştir. Avustralya’da üretimde görülen düşüşle birlikte yurt içi kullanımda artış olması ihracatta %17 oranında azalmaya neden olmuş ve 133 bin ton olan ihracat 110 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

SÜT TOZU GRAFİKLERİ Süt Tozu Üretimi,

Bir önceki yazımız olan Süt Tozu Dış Ticaret ve Süt Tozu Piyasası başlıklı makalemizde süt tozu almanya, süt tozu belçika ve süt tozu cezayir hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Comment


7 + = 9