Dünya Süt Tozu İstatistikleri

dünya süt tozu istatistikleri 150x150  Dünya Süt Tozu İstatistikleri Yağlı Süt Tozu
Yeni Zelanda, yağlı süt tozu ihracatında dünyada ilk sırada yer almaktadır. 2010 yılında ihracat miktarını %17 oranında artarak 948 bin tona ulaşmış (toplamda %45), bu toplam ihracatın %70’lik kısmını ise Çin’e  gerçekleştirilmiştir. Yeni Zelanda’yı %22’lik pay ile AB ülkeleri izlerken Arjantin ve Avustralya da yağlı süt tozu ihracatı bakımından önemli ülkelerdir.
Süt Tozu

yağsız süt tozu istatistikleri 150x150  Dünya Süt Tozu İstatistikleri Yağsız Süt Tozu


Uluslararası yağsız süt tozu ticaretinde 2010 yılında görülen büyüme,
AB ve ABD’nin ihracatındaki büyümeyle bağlantılıdır. AB 147 bin ton
artış ile (+%64) yaklaşık olarak 379 bin ton ihracat yapmış ve bu oran
ile yağsız süt tozu ihracatında en büyük büyümeyi göstermiştir. Yağsız
süt tozunda AB üye ülkelerinin toplam ihracatının %43’ünü yaptıkları
bölge, Afrika kıtasıdır. Ayrıca, AB’nin Asya’ya ve Orta Doğu’ya yaptığı
ihracat da bir önceki yıla göre yaklaşık %50 artmıştır.

ABD yağsız süt tozu ihracatı 2009 yılındaki düşüşün ardından 2010
yılında %50’den fazla artarak 384 bin ton olmuştur. ABD’nin toplam
yağsız süt tozu ihracatının yarısından fazlası Asya ve Orta Doğu
ülkelerine yapılmaktadır.

 

peynir altı suyu tozu istatistikleri 150x150  Dünya Süt Tozu İstatistikleri Peynir Altı Suyu ve Ürünleri


Dünya peynir altı suyu ve peynir altı suyu ürünleri uluslararası
ticaretinde AB ve ABD’nin hakimiyeti vardır. Söz konusu iki ülke 2010
yılında toplam ticaret hacminin %70’ini oluşturmuşlardır.
ABD peynir altı suyu ve ürünleri ticareti diğer süt ürünleri ticareti
ile karşılaştırıldığında 2010 yılında ciddi bir artış sergilemiş (+%29)
ve toplam 465 bin ton ihracat gerçekleştirmiştir. ABD’nin en önemli
ihracat bölgesi, 2010 yılında toplam miktarın üçte ikisini ihraç ettiği
Asya’dır. Çin, toplam ihraç edilen peynir altı suyu ve ürünlerinde bir
numaraları pazar olurken (%37), toplam ABD ihracatının ise %28’inin
gerçekleştirildiği ülke olmuştur.
AB peynir altı suyu ve ürünleri ihracatı 2010 yılında bir önceki yıla göre
%1 artış göstererek nispeten daha stabil bir seviyede kalarak 452 bin
ton olmuş, bu miktarın da %90’ını peynir altı suyu tozu oluşturmuştur.
AB’nin üçüncü ülkelere yaptığı ihracatın yaklaşık üçte biri Fransa,
Hollanda Polonya ve Almanya tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Bir önceki yazımız olan Süt tozu nedir? Süt ve yoğurt üretiminde süt tozu kullanılmakta mıdır başlıklı makalemizde yoğurt ve süt tozu kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Comment


4 + = 8