Süt Tozu Dosyası-Fizibilite Raporları

süt tozu ihracaat 150x150 Süt Tozu Dosyası Fizibilite Raporları
Günümüzde süt tozu, süt endüstrisinin temel girdilerinden biridir. Çok önemli bir
beslenme bileşeni olan süt tozu, başta ekmek olmak üzere tüm unlu mamullerin bünyesine
giren ve onları oldukça besleyici hale getiren doğal bir katkı maddesidir. Süt tozu Neredeyse gıda
endüstrisinin tümünde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Sos ve sosis gibi süttozuyla pek
ilintisi olmadığı sanılan ürünlerin de ana girdilerinden biri süt tozudur. Günümüzde kozmetik
endüstrisi bile dolgu maddesi yerine daha çok süt tozu kullanılmaktadır.
Sabun, şampuan gibi ürünlerin formülünde modifiye edilmiş süt tozu yer almaktadır. Pek de akla gelmeyen bu
ürünlerin yanı sıra süt banyoları, granüle edilmiş pet mamulleri, spesyal kahveler, sütlü çaylar
gibi yüzlerce ürünün içeriğine de girmiş vaziyettedir. Ayrıca, protein karışımlarının
üretiminde önemli bir hammadde olmasının yanı sıra, sporcuların kullandığı çoğu ürünün ana
girdisidir.
Ülkemizde halen 200 bin ton süttozu kapasitesi bulunmasına rağmen ancak 30 bin ton
civarında üretim yapılabilmektedir. Üretimin düşük olmasının nedeni ise özellikle Avrupa’da
oluşan süt tozu dağlarıdır. Zaman zaman fiyatta yükselme eğilimi sürse de, arz talep dengesi
oldukça bozulmuş durumdadır.
Türkiye’de süt tozu üretiminde temel sorun 10 kilo çiğ sütten pratikte 1 kilo süt tozu
elde edilmesidir. Bugün cari çiğ süt fiyatları dikkate alındığında süt tozu üretmek pek de cazip
bir iş olmamakla birlikte, düşük fiyat üzerinden ithalat yapılmasının esas nedeni de budur.
Fakat kullanımla birlikte kapasitenin artacağı düşünülmektedir. Süt tozu sadece sanayide
değil, günlük yaşamda da tüketilebilen bir üründür. Bu gerçek keşfedilirse sorun çözülebilir.
Böylece tesisler tam randımanla çalışabilip, arz talep dengesindeki bozulmaların önüne
geçilebilir.
Bu olumlu gelişme ise, süt tozu tüketiminin sektörel pazar haline gelmesine bağlıdır.
Süt tozu tüketimi perakendede nasıl artırılabilir sorusunun cevabı ise mutfak kültürümüz ile
bazı sanayilerin süt tozunu daha yakından tanımasıyla doğrudan ilişkilidir. Bir süre, ithal veya
yerli süt tozu ayrımına bakılmaksızın geliştirilecek yeni pazar, ilerde girişimcilere cazip
imkanlar sunabilmektedir. Ancak bunun gibi son derece değerli bir besinin yurt düzeyinde
geniş kullanım alanı bulması biraz da innovasyon ve girişim heyecanı gerektirmektedir.

Bir önceki yazımız olan Süt Tozu kurutulmuş bir süt ürünüdür ve sağlığa zararlı değildir başlıklı makalemizde peynir altı suyu, peynir altı suyu tozu ve süt tozu hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Comment


+ 9 = 17