Süt Tozunda Almanya ve Okyanusya arasında AB fiyatlarına göre tarihsel kıyaslamaya genel bakış

 Almanya ve Okyanusya arasında AB fiyatlarına göre tarihsel kıyaslamaya genel bakış

 Süt Tozunda Almanya ve Okyanusya arasında AB fiyatlarına göre tarihsel kıyaslamaya genel bakış

Daha fazla az yağlı süt tozu, istikrarlı fiyatlar

Büyüyen tam yağlı süt tozu talebi neredeyse Okyanusya ve Arjantin’de artan üretim ile karşılanacaktır. AB içinde artan süt miktarları peynir ve daha küçük payda olan süt ürünleri için kullanılacaktır. Az yağlı süt tozu üretimi AB’de 100.000 ton artabilir. Ancak yine de, eğer ihracat talebi 2011 yılının ilk aylarında olduğu gibi güçlü olur da 450.000 tonluk tarihi miktarı aşarsa, piyasa da arz fazlası olmayacaktır. EUROSTAT verilerine göre 2010 yılında AB dışına 378.000 ton ihraç edilmiştir; bu da 380.000 ton ihraç edilen 1992 yılından beri en yüksek miktardır. Bu güçlü ihracatla ve artan üretime rağmen piyasa, beklenen talebi karşılamak için müdahale stoklarına ihtiyaç duyacaktır. Ocak ayından beri 50.000 ton Avrupa Komisyonu tarafından satılmıştır. Baharda talep azalsa da Komisyon çok daha düşük fiyatlardaki teklifleri kabul etmemiş, son gelişmeler de yüksek fiyat beklentilerini doğrulamıştır. Yalnızca Euro’nun ABD dolarına karşı güçlü olduğu dönemlerde iç fiyatlar azalmıştır. Bazı üye ülkelerin mali sorunları düşük oranlara ve aynı zamanda AB’nin uluslararası piyasada daha rekabetçi olmasına neden olmuş, yeni sözleşmelere sebebiyet vermiştir. AB mali politikalarının mali problemlere yaklaşım şekli, Mayıs ayının ikinci haftasında ortaya çıkan imkanlarının bu yıl için son olmayacağına işaret etmektedir, her ne kadar Euro bölgesinin ekonomik temelleri daha güçlü bir Euro’dan yana olsa da. ABD doları ile ifade edilen dünya piyasası fiyatları istikrarlıdır. Global Dairy Trade’in son yıllardaki ihalelerinde, Temmuz ayı az yağlı süt tozu sözleşmelerinde fiyatlar biraz artış gösterse de, şimdiki seviyeyi korumuştur.

 Almanya ve Okyanusya’daki az yağlı süt tozu piyasa fiyatlarının genel karşılaştırması ve AB müdahale fiyatı Süt Tozunda Almanya ve Okyanusya arasında AB fiyatlarına göre tarihsel kıyaslamaya genel bakış

 Tam yağlı süt tozu fiyatları son dönemde düşük seviyede kaydedilmiştir. Ancak yine de, yukarda bahsedilen ve Eylül/Ekim zamanından daha uzun bir süre az yağlı süt tozu piyasasından daha sıkı olan yağ piyasasına bağımlılık göstermektedir. Global Dairy tender’de bahsedilen Kasım-Ocak döneminde tam yağlı süt tozu fiyatlarının düşüşünü görmek, doğru sinyal olarak gözükmemektedir.

Tam yağlı süt tozu fiyatlarının Almanya ve Okyanusya’daki tarihsel kıyaslaması  Süt Tozunda Almanya ve Okyanusya arasında AB fiyatlarına göre tarihsel kıyaslamaya genel bakış

Diğer sektörler

 Endüstriyel süt emtia fiyatlarının beklenen sürenin üstünde yüksek fiyatta seyrederken, tüketime hazır süt ürünleri fiyatlarının gelişimi arkadan gelmektedir ve süt piyasasındaki genel arz ve talep arasındaki ilişkiyi tam olarak yansıtmamaktadır. Tedarik zincirindeki kar miktarlarına bağlı olarak AB’de ülkeden ülkeye fark gösterebilir. Kar miktarlarının düşük olduğu, örneğin Almanya’daki özel markalarda, fiyatlar yeterince yükseltilememektedir. Olası piyasa gelişmelerindeki belirsizlik daha kısa sözleşme dönemlerine neden olmuştur. Sanayi sektöründeki gelişmelere bağlı olarak piyasa durumu değişecektir. Ancak genel kanı, tedarikçiler için iç piyasadaki rekabet uluslararası piyasalardan daha fazladır. Her durumda, paketlenmiş yağ ve tüketime yönelik sıvı süte göre peynir fiyatları endüstriyel (ihracata yönelik) ürünlere daha uygundur.

 Tablo 1 ;AB- Süt Piyasası 2007 – 2010 ve 2011 Tahmini
1.000 ton       2007 2008 2009  2010*  2011**
Süt Teslimatları 133.767 135.513 135.025 136.70 139.000
Sıvı Ürünler  44.850 44.818 44.820 45.030 45.200
Yağ
Üretim 2.110 2.100 2.010    2.050 2.050
Tüketim                1.994 1.968 1.977 1.96 1.960
Peynir
Üretim 9.248 9.305 9.298 9.370  9.550
Tüketim 8.728 8.829 8.806 8.806 8.880
Az Yağlı Süt Tozu
Üretim 1.090 1.040 1.100 1.030  1.130
Tüketim                          870 770 780 770  780
Tam Yağlı Süt Tozu Üretimi 773  840 740 748  760
Nüfus  
496 
498 
500 
502 
503

Bir önceki yazımız olan Tarım Bakanlığı Süt Fiyatlarını Süt Tozu İle Dengeleyecek başlıklı makalemizde süt tozu destekleri ve süt tozu teşvikleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Comment


+ 7 = 14