Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan süt tozu üretimine destek

04.03.2011
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu yıl da süt tozu üretimine destek verecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülke süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun tamamının yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

-İTHALAT İZNİ-

Tebliğe göre, Dahilde İşleme İzin Belgesi (Dİİ) kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun tamamının yurt içinden sağlanması esas olacak. Belge kapsamında süt tozu alımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı-ihracatçılardan temin edilecek.

Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konseyi’nce (USK) ”Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.

Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyine üye olarak süt tozu üretimi yapanlara/yaptıranlara, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri bir sonraki ay için müracaatlarını, istenilen belgelerle birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine her ayın son 5 iş günü içinde yapacak. Şubat ve Mart 2011 tarihleri için müracaatlar bu kapsamda olmayacak.

-KOTA MİKTARI BELİRLENMESİ-

Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar dikkate alınarak, Ulusal Süt Konseyinin teklifiyle Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için belirlenecek. Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan ortalama ithalat birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozunun yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınacak.

Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esas olacak. Ulusal Süt Konseyinin teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenecek. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmayacak.

Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ süt, üretici örgütlerinden tedarik edilecek. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üretici örgütlü olacak ve bu durum örgütü tarafından belgelendirilecek. Bakanlıktan süt teşvik kod numarası olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da bu hüküm geçerli olacak.

Üretici örgütleri tarafından konseye gelen talep üzerine arz fazlası çiğ sütün süt tozu olarak işlenmesi destekleme kapsamında süt tozu üretimi yapan firmalara konsey tarafından bildirilecek. İlave kota tahsisi ile arz fazlası süt değerlendirilecek.

Tebliğ kapsamındaki süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlar tarafından yapılacak.

Müracaatlar, il/ilçe müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren 10 işgünü içinde incelenecek, uygun bulunan süt tozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri 5 iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecek.

Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemeyecek.

Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacak. 1 kilogram süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu yıl da süt tozu üretimine destek verecek.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ, belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülke süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun tamamının yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsıyor.

-İTHALAT İZNİ-

Tebliğe göre, Dahilde İşleme İzin Belgesi (Dİİ) kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun tamamının yurt içinden sağlanması esas olacak. Belge kapsamında süt tozu alımı Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı-ihracatçılardan temin edilecek.

Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konseyi’nce (USK) ”Yurt İçinde Temin Edilememiştir” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilecek.

Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyine üye olarak süt tozu üretimi yapanlara/yaptıranlara, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri bir sonraki ay için müracaatlarını, istenilen belgelerle birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine her ayın son 5 iş günü içinde yapacak. Şubat ve Mart 2011 tarihleri için müracaatlar bu kapsamda olmayacak.

-KOTA MİKTARI BELİRLENMESİ-

Tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları, kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar dikkate alınarak, Ulusal Süt Konseyinin teklifiyle Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.

Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için belirlenecek. Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan ortalama ithalat birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozunun yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınacak.

Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esas olacak. Ulusal Süt Konseyinin teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenecek. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmayacak.

Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ süt, üretici örgütlerinden tedarik edilecek. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üretici örgütlü olacak ve bu durum örgütü tarafından belgelendirilecek. Bakanlıktan süt teşvik kod numarası olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da bu hüküm geçerli olacak.

Üretici örgütleri tarafından konseye gelen talep üzerine arz fazlası çiğ sütün süt tozu olarak işlenmesi destekleme kapsamında süt tozu üretimi yapan firmalara konsey tarafından bildirilecek. İlave kota tahsisi ile arz fazlası süt değerlendirilecek.

Tebliğ kapsamındaki süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlar tarafından yapılacak.

Müracaatlar, il/ilçe müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren 10 işgünü içinde incelenecek, uygun bulunan süt tozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri 5 iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecek.

Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemeyecek.

Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacak. 1 kilogram süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınacak.

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1102207&title=tarim-ve-koyisleri-bakanligindan-sut-tozu-uretimine-destek&haberSayfa=0

Bir önceki yazımız olan Süt Tozunda Almanya ve Okyanusya arasında AB fiyatlarına göre tarihsel kıyaslamaya genel bakış başlıklı makalemizde milk powder, past ve peynir altı suyu tozu hakkında bilgiler verilmektedir.

Leave a Comment


8 + = 12